⬅مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی با فرماندار شهرستان پیرانشهر دیدار کرد...

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر دکتر چمن گلی مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجانغربی با آقای ترابی فرماندار شهرستان پیرانشهر، پیرامون بررسی و رفع مشکلات ورزش و ساماندهی امور جوانان شهرستان دیدار و گفتگو کردند