برگزاری رزمایش سراسری اقتدار عاشورایی بسیج در شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار،روحانیون معزز ومسئولین شهرستان//