🔸جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری جشنواره عسل با حضور فرماندار  در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد...

 

در این جلسه در خصوص مسائل مختلف این جشنواره از جمله زمان ، مکان،نحوه اجرا و جزئیات این برنامه بحث و تبادل نظر شد.