🔸حضور جناب سروان جباری رئیس پلیس راه پیرانشهر-نقده در ساختمان فرمانداری و دیدار صمیمانه با  آقای ترابی فرماندار پیرانشهر//