⬅حضور جمعی از مسئولین ادارات شهرستان در محل دفتر کار بخشدار مرکزی و عرض تبریک بمناسبت انتصاب ایشان//