🔸بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاندار آذربایجان غربی از پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی پیرانشهر//