🔸بازدید فرماندار پیرانشهر از اردوگاه پناهندگان و مهمانشهر روستای دیلزه...

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر ترابی فرماندار پیرانشهر به اتفاق بخشدار مرکزی و تنی چند از مسئولین شهرستان به صورت سرزده از اردوگاه پناهندگان مهمانشهر روستای دیلزه بازدید نمود.

در این برنامه فرماندار وضعیت خدمت رسانی به مهاجرین،فعالیت ها،اقدامات،سرپناه های پناهندگان و بخشهای اسکان،ساختمان اداری،انبارها و نحوه اداره امور مهمانشهر و کل محوطه مذکور را بررسی و بازدید نمود.

در پایان ایشان به اتفاق شورا و دهیار روستای دیلزه با مهاجرین و برخی اهالی ساکن در مهمانشهر دیدار و گفتگو کرد و همچنین از نزدیک در جریان وضعیت روستای دیلزه قرار گرفت.