🔸حضور مهندس آرامون سرپرست معاونت عمرانی استانداری در بخشداری بخش لاجان، پیرانشهر//

◽برگزاری جلسه ای با حضور مهندس آرامون سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری،فرماندار پیرانشهر،مدیر کل مدیریت بحران استانداری،بخشداربخش لاجان،شهردار و جمعی از مسئولین شهرستان در محل دفتر بخشداری بخش لاجان بمنظور بررسی وضعیت سیل اخیر در روستای پسوه//