⬆برگزاری جلسه⬅ کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل گردید//