🔽آیین تکریم و معارفه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر//

 

⬅ مراسم تودیع و معارفه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار،معاونت آموزش استان آ.غ و جمعی از مدیران و معلمان( فرهنگیان) برگزار شد.//

⬅ در این مراسم از خدمات چندین ساله " سلیمان پناهنده" تقدیر و "ابراهیم مرادی" بعنوان مدیریت جدید آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر معرفی شد.