🔵جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور فرماندار،بخشدار مرکزی و سایر مسئولین ذیربط در محل دفتر کار فرماندار برگزار گردید.