🔸مشاور، معاون اول رئیس جمهور به منظور رسیدگی به مشکلات از پایانه مرزی تمرچین بازدید کرد.⬇

⬅به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر،آقای دانایی فر مشاور، معاون اول رئیس جمهور و هیات همراهش به اتفاق معاون دفتر امور اقتصادی و بین الملل استانداری،فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از پایانه مرزی تمرچین بازدید کرد//

 ⬆⬅بررسی مسائل و مشکلات موجود در مبادلات اقتصادی استان با اقلیم کردستان عراق و بازدید از فرآیند فعالیت های پایانه مرزی تمرچین و همچنین برگزاری جلسه ای با تجار و پیله وران و بحث و گفتگو در رابطه با پیشنهادات، نظرات و مشکلات آنان از مهمترین برنامه های مشاور، معاون اول رئیس جمهور در این شهرستان بود.