⬅ جلسه برنامه ریزی های همایش منطقه ای با حضور فرماندار،شهردار،مسئولین و اعضای حاضر در جلسه در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید//

🔸تاکید فرماندار به مسئولین در سعی تمام بر برگزاری هر چه باشکوه تر همایشی در شان و منزلت امام شافعی،ایشان همچنین در این جلسه حفظ و امنیت و تامین آرامش کافی توسط نیروهای انتظامی را مهم دانست//