⬅جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار،بخشدار مرکزی،ریاست دادگستری،دادستان و سایر مسئولین و  ادارات زیربط در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.