🔴اطلاعیه هوا شناسی و خطر بروز آتش سوزی//

🔴با توجه به بارشهای مناسب در فصل بهار و رشد چشمگیر پوشش گیاهی در جنگل ها،مراتع،مزارع،باغات منطقه و بویژه شهرستان پیرانشهر و نیز با عنایت به اطلاعیه های اداره کل هواشناسی استان مبنی بر تقویت الگو های تابستانه و تدواوم افزایش دمای هوا طی روزهای آینده زمینه برای بروز آتش سوزی های احتمالی در نقاط مستعد فراهم بوده لذا لازم و ضروری است نکات زیر بصورت جدی رعایت شود//

🔴۱-خودداری از افروختن آتش در ساعات گرم روز

🔴۲-پاکیزه نمودن محل ایجاد آتش قبل از افروختن آن از موادی که بعد از خاموش شدن ممکن است دوباره شعله ور شده و موجب آتش سوزی شوند

🔴۳-عدم پرتاب کبریت نیمه افروخته و سایر مواد آتش زا در مناطق جنگلی،مراتع،مزارع و باغات

🔴۴-خودداری از ریختن زباله و مواد زائد نظیر شیشه و بطری و اجسام مشابه منعکس کننده و یا متمرکز کننده نور در سطح مراتع و جنگل ها

🔴۵-آموزش و کنترل کودکان جهت جلو گیری از شکستن شاخه درختان و بازی با اجسام آتش زا

🔴۶-خودداری از آتش زدن مواد سوختی در آماکن مجاور جنگل ها و مراتع

روابط عمومی فرمانداری شهرستان پیرانشهر