⬅جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پیرانشهر در جریان تیرماه ۹۷ در سالن اجتماعات فرمانداری پیرانشهر در حال برگزاری است