برگزاری نشست ویژه بانوان فعال عرصه اقتصادی و کار آفرین با حضور فرماندار پیرانشهر در سالن اجتماعات فرمانداری.