جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته گراميداشت زن و مقام مادر با حضور فرماندار شهرستان پیرانشهر برگزار شد.

در ساختمان فرمانداری//