در این دیدار روسای کمیته امداد امام خمینی(ره)،اداره بهزیستی و مدیرعاملین  موسسات خیریه و انجمن های مردم نهاد گزارشی از عملکرد در جهت خدمت به محرومین و معلولین ارائه نمودند و خواستار تعامل و همکاری بیشتر دستگاههای اداری شهرستان شدند.

در این دیدار آقای ترابی فرماندار از حضور و عملکرد حاضرین در خدمت به نیازمندان جامعه تشکر نمود و اظهار داشت:شما عزیزان در راههایی قدم گذاشته اید که در توان هرکسی نیست.عمل نیک شما کمک به دولت و جامعه است ما هم از اقدام شجاعانه موسسات خیریه و انجمن های مردم نهاد در جلب اعتماد خیرین برای جذب کمک های مردمی سپاسگزاریم و قطعا در این راستا برای جبران کمبودها و مشکلات از ظرفیت ادارات و پتانسل های موجود منطقه همکاری خواهیم کرد.