در این جلسه آقای ترابی فرماندار پیرانشهر طی سخنانی اظهار داشت:

موضوع کمیت و کیفیت نان در مواقع بحران از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین باید به این موضوع توجه ویژه و حساس داشته باشیم و مصوبات جلسات را به صورت جد پیگیری نماییم.

وی در بخش دیگری از بیانات خود تاکید نمود.واگذاری نانوایی ها بخصوص نانوایی های سنتی باید در جهت اشتغال و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان باشد و در این راه از سخت گیری بی مورد پرهیز شود.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

۱-برگزاری کلاسهای آموزشی برای نانوایی ها در خصوص رعایت نظافت بهداشتی و پخت نان برابر دستورالعمل مرتبط.

۲-تاکید بر نظارت بیشتر و تشدید بازرسی ها بویژه در سطح روستاها.

۳-بررسی و پیگیری سهمیه آرد شهرستان و تحویل آرد خام به روستاهای فاقد نانوایی.

۴-پیگیری و برنامه ریزی در ارتباط با پراکندگی نانوایی ها در سطح شهر در جهت رفاه حال مردم.

۵-تهیه بروشور بمنظور اطلاع رسانی پزشکی و بهداشتی در جهت مصرف نان از طریق شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر.