حضور آقای قاسمی مسئول پروژه گاز رسانی جنوب استان در فرمانداری برای ارائه گزارش عملکرد از وضعیت گاز رسانی و بررسی مشکلات فی مابین اداره راه و شهرسازی و اداره گاز در خصوص حریم جاده ها و یافتن راهکارهای مناسب بمنظور تسریع در اجرای طرح های خدماتی به روستاها.