برگزاری نمایش خیابانی توسط گروه هنری باران پیرانشهر ، دیدار از بیماران بستری شده بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر و بازدید از ضایعات نخاعی شهرستان با حضور امور بانوان فرمانداری بمناسبت روز جهانی معلولین.