به مناسبت روز بهورز مراسمی که در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پیرانشهر ترتیب یافت از بهورزان نمونه تقدیر بعمل آمد .آقای عبدالهی سرپرست فرمانداری پیرانشهر در این مراسم ضمن تبریک روز بهورز گفت بهورزان از اقشار زحمت کش جامعه هستند که در سنگر سلامت نقش مهمی در راستای سلامت جامعه و خانواده  دارند .ایشان بهورزان را پرچم دار سلامت خواند و افزود بهورزان برای سلامتی و آرامش خاطربیماران شبانه روز در تلاشند .ودر پایان از بهورزان نمونه تجلیل به عمل آمد.