مراسم تودیع و معارفه ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم شهرستان پیرانشهر در محل مجتمع فرهنگی هنری شهرستان .در این مراسم آقای ،آقایی بعنوان رئیس دادگستری و آقای شیر محمدی بعنوان دادستان عمومی انقلاب پیرانشهر تعین و منصوب شدند و از خدمات آقایان الهامی و عزیزی تشکر بعمل آمد.