به مناسبت روز خبر نگار از خبرنگاران فعال توسط فرماندار محترم شهرستان پیرانشهر در محل فرمانداری تجلیل شد .در این مراسم مهندس نوسودی فرماندار پیرانشهر در پیامی 17 مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی و روز خبر نگار را گرامی داشت  ایشان این روز را فرصتی ارزشمند برای پاسداشت و قدر دانی از تلاشها و مجاهدتهای بی دریغ خبر نگاران دانستندو گفتند خبرنگاران به راستی وجدان بیدار جامعه و تصویر گر زمان خویش هستند زیرا همواره در عمق جامعه زندگی میکنند همچنین افزودند ما انتظار داریم از خبر نگاران زحمت کش موضوعات و خبرها را بصورت صحیح و درست در اختیار مردم عزیز قرار بدهند و در آخر روز خبر نگار را به همه فعالین حوزه رسانه تبریک عرض گفتند.