برسی مسائل و مشکلات مربوط به فروش اقساطی مسکن مهر در سالن اجتماعات فرمانداری پیرانشهر.