جشنواره ملی زیر سایه خورشید با حضور کاروان خادمین بارگاه ملکوتی آستان مقدس حضرت امام رضا(ع) به همراه پرچم متبرک آن امام در شهرستان پیرانشهر.