به گزارش روابط عمومی فرمانداری پیرانشهر جناب آقای دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کار و امور اجتماعی در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری پیرانشهر با اشاره به بخشهایی از ظرفیتهای شهرستان و همچنین درخواست های مردم گفتند.پیرانشهر ظرفیتهای بالایی دارد و پیگیری مشکلات کولبران و بازارچه هستم .