یکی از مهمترین جاذبه های پیرانشهر بازار چه های مرزی این شهر است که در امتداد خیابان امام(ره) واقع است و بیشترین مسافران هم به نیت بازدید و خرید از این بازارچه ها به این شهرستان مسافرت میکنند و خرید از این بازارچه ها به دلیل مرزی بودن و پایین بودن قیمتها و تنوع مارکها بسیار مورد پسند خانواده ها و گردشگران میباشد.