در حوزه شهرستان پیرانشهر تعداد113 تپه تاریخی توسط کارشناسان میراث فرهنگی شناسایی و ثبت شده است.که این امر حاکی از تاریخی بودن منطقه و شکل گیری و وجود تمدنهای نیرومند و درخشان قبل از اسلام مانند تمدنهای ماننا،پارسوا،اورارتو،مادها،زاموا و تمدن اسلام میباشد در این میان تپه هایی وجود دارند که با داشتن جاذبه های خاص تاریخی بسیار مورد بازدید علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم واقع گردیده که میتوان به مواردی همچون قلعه شین آباد،قلعه موت آوا،قلعه شای و بسیاری از قلعه های دیگر اشاره کرد.